Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Chứng nhận giám định hàng hóa tàu RoRo
Show
Filter by
Enter keyword

Chứng nhận giám định hàng hóa tàu RoRo

Chứng nhận giám định xếp dỡ hàng hóa tàu RoRo

Chứng nhận giám định xếp dỡ hàng hóa tàu RoRo

Chứng nhận giám định xếp dỡ hàng hóa tàu RoRoAIM Control cung cấp dịch vụ Chứng nhận giám định xếp dỡ hàng hóa tàu RoRo từ việc kiểm tra giám sát tình trạng hàng hóa đến hoạt động chất xếp hàng hóa, chèn buộc và cấp chứng nhận an toàn cho khách hàng nhằm nhận diện lô hàng hóa đủ điều kiện vận tải biển trên tàu RoRo và tuân thủ theo qui định hàng hải. AIM Control tổ chức ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field