Banner top 1

Conrespondent

Giám định tổn thất hàng hóa

Giám định tổn thất hàng hóa

Giám định tổn thất hàng hóaTrong  mua bán thương mại quốc tế, một lô hàng được vận chuyển từ địa phương của người bán đến địa điểm của người mua. Những rủi ro xảy ra có thể làm cho hàng hóa bị hưng hỏng về chất lượng và/hoặc thiếu hụt về trọng lượng do đó, để xác định được mức độ chất lượng của lô hàng bị tổn thất và khối lượng bị thiếu hụt luôn ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field