Banner top 1

Dịch vụ giám định Gạo xuất khẩu

Dịch vụ giám định Gạo xuất khẩu

Dịch vụ giám định Gạo xuất khẩu

Dịch vụ giám định Gạo xuất khẩu Dịch vụ giám định Gạo xuất khẩu của công ty giám định AIM Control cung cấp gồm Giám định giám định chất lượng (loại gạo, độ ẩm, % tấm, thóc, mùa gặt, . . .), giám định số lượng, khối lượng, đóng gói, bao bì, kiểm đếm và giám sát xếp hàng.Nơi giám định ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field