Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Dịch vụ giám định hàng hải

Dịch vụ Giám định hàng hải

Dịch vụ Giám định hàng hải

Dịch vụ Giám định hàng hảiDịch vụ giám định hàng hải của công ty giám định AIM Control là những chuyên gia trong ngành hàng hải. Tất cả đã lớn lên trong "tình yêu thương biển cả". Tất cả đều có văn bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng, Sỹ quan có kinh nghiệm, "niềm vui" đầu tiên của chúng tôi là thực hiện tốt chỉ định của khách hàng. Chúng tôi tiếp tục mài giũa kỹ ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field