Banner top 1

Dịch vụ kiểm đếm phòng chống tổn thất

Dịch vụ kiểm đếm và phòng ngừa tổn thất

Dịch vụ kiểm đếm và phòng ngừa tổn thất

Dịch vụ kiểm đếm và phòng ngừa tổn thất:Kiểm đếm hàng hóa:Dịch vụ kiểm đếm và phòng ngừa tổn thất số lượng và trọng lượng hàng hóa trong quá trình giao và nhận lô hàng được xếp lên tàu biển chuyên chỡ, hàng hóa được xếp vào container hoặc các phương tiện khác nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng khách hàng.Công ty giám định AIM Control đặc biệt cung cấp dich vụ kiểm ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field