Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan

Dịch vụ kiếm đếm và giám sát

Trong công nghiệp vận tải, một lô hàng được công ty xuất khẩu giao lên tàu vận chuyển (hoặc container) tại cảng xếp hàng và lô hàng đó được Carrier giao cho Người nhận hàng (hoặc mua hàng) thông qua các bên Exporter, Logistics Forwarding, Supply chain, Outsourcing, Port, Importers Buyer or Receiver và các bên liên quan khác, AIM có đội ngũ kiểm đếm viên và giám sát viên thực hiện dịch vụ kiểm đếm và giám sát số lượng và điều kiện hàng hóa cho Khách hàng với kinh nghiệm hơn 30 năm qua.

Xem chi tiết dịch vụ Kiếm đếm và Giám  sát cho hàng hóa của chúng tôi bên dưới đây.  Arrow

Show
Filter by
Enter keyword

Dịch Vụ kiểm đếm và giám sát

Dịch vụ Kiểm đếm hàng hóa

Dịch vụ Kiểm đếm hàng hóa

Dịch vụ Kiểm đếm hàng hóaKiểm đếm hàng hóa là gì và mục đích của dịch vụ kiểm đếm?Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa với mục đích tính toán số lượng hàng hóa mua bán, giao nhận và vận tải theo đúng hợp đồng đã qui định và ngăn ngừa tổn thất, phòng tránh khiếu nại.Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa là việc thực hiện kiểm đếm số lượng hàng hóa thực tế (đơn vị tính) trong ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field