Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Cung cấp dịch vụ lặn và cạo hà phần chìm thân tàu, dàn khoan và công tác ngầm dưới nước
Show
Filter by
Enter keyword

Dịch vụ lặn và cạo hà phần chìm thân tàu

Dịch vụ lặn và cạo hà, quay camera phần chìm thân tàu

Dịch vụ lặn và cạo hà, quay camera phần chìm thân tàu

Dịch vụ lặn và cạo hà, quay camera phần chìm thân tàuCông Ty CP Giám Định Việt Nhân có bộ phận thợ lặn và thiết bị chuyên nghiệp để thực hiện Dịch vụ lặn và cạo hà, quay camera phần chìm thân tàu, công tác ngầm dưới nước cho tất cả các đối tượng chìm sâu trong nước (ao hồ, sông ngòi, biển cả)Dịch vụ và công tác ngầm dưới nước của AIM Control      Cung ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field