Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định bảo hiểm

Giám định bảo hiểm thương mại

Giám định bảo hiểm thương mại

Giám định bảo hiểm thương mạiGiám định bảo hiểm thương mại là các dịch vụ giám định cho hiệp hội chủ tàu P&I, cung cấp Giám định viên, Chuyên gia Hàng Hải, giám định hàng hóa được bảo hiểm, giám định nhà máy hoặc công ty được bảo hiểm, giám định sản phẩm hoặc bất cứ một đối tượng thương mại nào đó đã được mua bảo hiểm.Giám định cho hiệp hội chủ tàu ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field