Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định chất xếp hàng hóa bảo đảm an toàn

Giám định chất xếp hàng hóa bảo đảm an toàn, chứng nhận

Giám định chất xếp hàng hóa bảo đảm an toàn, chứng nhận

Giám định chất xếp hàng hóa bảo đảm an toàn, chứng nhậnGiám định chất xếp hàng hóa bảo đảm an toàn, chứng nhận là công việc giám sát quá trình chất xếp / dỡ hàng hóa và chèn buộc ổn định và đảm bảo an toàn cho hàng hóa để hàng hóa vẫn đứng yên/ không dịch chuyển vị trí trong quá trình vận chuyển. Điều này được thực hiện vì nhiều lý do, nhưng đặc biệt là để ngăn chặn ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field