Banner top 1

Giám định cơ khí/ NDT

Kiểm tra giám định xuất xưởng

Kiểm tra giám định xuất xưởng

Kiểm tra giám định xuất xưởng cho tất cả các loại sản phẩmDịch vụ kiểm tra giám định xuất xưởng cho tất cả các loại sản phẩm của AIM được áp dụng cho tất cả các loại nhà máy.Máy móc hoặc Sản phẩm không được xuất xưởng (ex-factory), khi thành phẩm chưa được kiểm tra chất lượng và phê duyệt.Đối với nhà máy sản xuất của các dự án cơ khí và điệnĐể đảm bảo các ...

 
Kiểm tra bao bì giám định đóng gói

Kiểm tra bao bì giám định đóng gói

Kiểm tra bao bì giám định đóng góiDịch vụ kiểm tra bao bì giám định đóng gói của AIM là để kiểm soát các quy trình và vật liệu được sử dụng để đóng gói hàng hóa. Không chỉ có mục đích an toàn trong vận chuyển mà còn đảm bảo chất lượng hàng hóa, tạo thiện cảm và tránh gây hại cho môi trường và cộng đồng.Kiểm tra bao bì và giám sát đóng gói của AIM Quy trình đóng gói Thiết ...

 
Giám định kỹ thuật điện

Giám định kỹ thuật điện

Giám định kỹ thuật điệnGiám định kỹ thuật điện là một chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến thiết kế và đo lường các thiết bị, thiết bị và hệ thống sử dụng điện, điện tử và điện từ.Kiểm tra điện định kỳ, phòng ngừa và theo luật định cho việc lắp đặt điện để phân tích sự an toàn của chúng trong hệ thống, thử nghiệm và kỹ thuật.Giám định thiết bị và hệ thống ...

 
Giám định kiểm định vật liệu

Giám định kiểm định vật liệu

Giám định kiểm định vật liệuKiểm tra nguyên liệu thô, giám định kiểm định vật liệu là chọn vật liệu hoặc vật phẩm để sản xuất hoặc gia công tại nhà máy ở giai đoạn đầu tiên.Kiểm tra và thử nghiệm trên tất cả các khía cạnh của vật liệu về tích chất vật lý, hóa học, AIM xác định hoặc xác minh vật liệu theo các yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật, quy định hoặc hợp ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field