Banner top 1

Giám định đâm va tàu biển

Giám định tàu thuyền đâm va

Giám định tàu thuyền đâm va

Giám định tàu thuyền đâm vaAIM Control cung cấp dịch vụ giám định tàu thuyền đâm va là Điều tra tai nạn của Tàu biển, Sà lan, tất cả các loại phương tiện vận tải thủy và hàng hóa được chuyên chỡ trong quá các chuyến hải hành, cập cảng, đậu bến, neo phao, xếp dỡ hàng và điều động, theo chỉ định chủ tàu, nhà khai thác, hiệp hội P & I, công ty bảo hiểm, Cảng biển, Cảng vụ và ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Field