Banner top 1
Tổng quan

Giám định đồng bộ và cấp chứng nhận

Công ty CP giám định Việt Nhận chuyên cung cấp dịch vụ Giám định đồng bộ và Cấp chứng nhận đồng bộ cho máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất . . .nhập khẩu cho khách hàng nhằm mục đích thông quan hàng hóa.

Yêu cầu Giám định đồng bộ và cấp chứng nhận thông quan hàng hóa nhập khẩu

Giám định viên chuyên môn về Dịch vụ Giám định hàng hóa nhập khẩu và và Chứng nhận thông quan của AIM Control thực hiện tại các địa phương, cảng biển Việt nam và mạng lưới các văn phòng trên toàn thế giới.

Gọi khẩn: 0903615612 - A Nhân

Show
Filter by
Enter keyword

Giám định đồng bộ và cấp chứng nhận

Giám định đồng bộ

Giám định đồng bộ

Giám định đồng bộAIM Control cung cấp Giám định đồng bộ về số lượng, chất lượng của thiết bị, dây chuyền, máy móc, nhà xưởng, hệ thống, dự án nhập khẩu và các giải pháp công nghiệp thực tiễn trong quản lý, kiểm soát một nhà máy đã đưa vào hoạt động và hoặc đang láp ráp.ĐỒNG BỘ là giám định sự hợp nhất của một tập hợp thiết bị, máy móc và kỹ thuật ...Hoạt động
Field