Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định đường ống chuyển hàng lỏng/ giám định khí gas

Giám định đường ống chuyển hàng lỏng, khí gas

Giám định đường ống chuyển hàng lỏng, khí gas

Giám định đường ống chuyển hàng lỏng, khí gasGiám định đường ống chuyển hàng lỏng, khí gas của công ty giám định AIM Control là kiểm tra đường ống, thiế bị máy móc dùng vận chuyển hàng hóa là dầu, khí gas và hàng lỏng.Giám định cho đường ống đang sử đang dụng (bờ):Công ty giám định AIM Control chuyên về giám định tất cả các loại đường ống cho khách hàng, từ khách hàng, ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Field