Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định hàng hóa

Giám định hàng hóa, chứng nhận

Giám định hàng hóa, chứng nhận

Giám định hàng hóa, chứng nhậnDịch vụ Giám định hàng hóa, chứng nhận với mục tiêu là cung cấp thêm tin tưởng thực tế rằng hàng hoá được xếp hàng và vận chuyển đến nơi người mua giống nhau hoặc tương tự với những mô tả trong các đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán.Trường hợp sẵn sàng, người mua và / hoặc các nhà cung cấp yêu cầu giám định hàng hoá theo tiêu chuẩn ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field