Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định hàng hóa đáp ứng tiêu chẩn GOST

Giám định sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GOST

Giám định sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GOST

Giám định sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GOSTKhi bạn xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm đi thị trường Liên Banfg Nga, Bạn luôn cần dịch vụ Giám định sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GOST của AIM ControlGOST R là gì? GOST là tiêu chuẩn của Russian đối với tất cả hàng hoá, sản phẩm của bạn khi bán hoặc nhập khẩu vào thị trường Russia. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Field