Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định hàng hóa nguy hiểm trong vận tải biển

Giám định hàng hóa và đóng gói nguy hiểm

Giám định hàng hóa và đóng gói nguy hiểm

Chứng nhận và Giám định hàng hóa và đóng gói nguy hiểm chuyên chở bằng đường biểnChứng nhận và Giám định hàng hóa và đóng gói nguy hiểm chuyên chở bằng đường biển của Giám định viên của công ty giám định AIM Control thực hiện giám định quá trình đóng gói hàng hóa nguy hiểm tại nhà máy sản xuất, cảng biển theo luật IMO và các tiêu chuẩn, hướng dẫn quốc tế chi ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field