Banner top 1
Tổng quan

Giám định hàng hóa nông sản thực phẩm

Giám định hàng hóa nông sản thực phẩm là để đánh giá và giám sát các hoạt động nông nghiệp tuân theo các quy định quốc tế và quốc gia về an toàn thực phẩm và công đồng...

Để đảm bảo yêu cầu của khách hàng, giám định viên hàng hóa nông sản / kiểm soát viên thực phẩm của AIM hoạt động cung cấp dịch vụ:

Chứng nhận chất lượng và trọng lượng cho hàng hóa nông sản thực phẩm

Cấp Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn & sức khỏe cho người tiêu dùng và vật nuôi.

Thử nghiệm nhận diện tại hiện trường

Dịch vụ phân tích thành phần dinh dưỡng tại Phòng thí nghiệm

Kiểm tra và xác minh hàng hóa nông sản thực phẩm và giải pháp kỹ thuật

Dịch vụ kiểm soát trọng lượng, khối lượng

Dịch vụ kiểm đếm số lượng

Dịch vụ lấy mẫu và giám sát hàng hóa nông sản thực phẩm trong thời gian đóng gói, lưu kho, giao hàng, vận tải và giao nhận.

Đối với ngũ cốc, chăn nuôi và sữa cung cấp nguồn thức ăn cho người và động vật trong các lĩnh vực cây trồng và động vật được sản xuất hoặc nuôi tại các trang trại hoặc đồn điền, thị trường, thương mại, nông nghiệp, biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Arrow

Show
Filter by
Enter keyword

Giám định hàng hoá nông sản thực phẩm

Giám định nông sản thực phẩm

Giám định nông sản thực phẩm

Giám định nông sản thực phẩm và cấp chứng nhậnCông ty giám định và chứng nhận Việt Nhân cung cấp dịch vụ giám định nông sản thực phẩm và cấp chứng nhận cho tất cả sản phẩm hàng hóa liên quan hơn 30 năm qua cho khách hàng là người mua, người bán và bên thứ ba.Nông sản là gì?Trong tiếng anh, thuật ngữ “Agricuture” là canh tác nông nghiệp, “Agricuture commodity” là hàng hóa ...

 
Giám định tình trạng phương tiện chứa hàng hoá trước vận tải

Giám định tình trạng phương tiện chứa hàng hoá trước vận tải

  Giám định tình trạng phương tiện chứa hàng hoá trước vận tải:Giám định trình trạng và điều kiện hầm hàng tàu biển, xà lan, ghe thuyền dùng chuyên chở hàng hóa, container dùng chứa hàng hóa vận tải nhằm phòng tránh tổn thất và hư hỏng hàng hóa trong thời gian vận chuyển từ  địa điểm giao hàng hóa/ xuất khẩu đến địa điểm nhận hàng hóa/ nhập khẩu.Tại sao phài giám ...

 
Thử nghiệm và phân tích hàng hoá

Thử nghiệm và phân tích hàng hoá

Thử nghiệm và phân tích hàng hoáThử nghiệm và phân tích hàng hóa nhằm xác định chất lượng các sản phẩm và hàng hóa có tuân thủ các yêu cầu về quy chế và các tiêu chuẩn trong ngành. . . hay không, đồng thời xác định rõ lợi ích mà chúng mang lại cho người mua, người tiêu dùng hoặc so với các sản phẩm, hàng hóa cạnh tranh.Thử nghiệm và phân tích hàng hóa là công việc đòi hỏi phải chính ...

 
Lấy mẫu sản phẩm tranh chấp

Lấy mẫu sản phẩm tranh chấp

Lấy mẫu sản phẩm tranh chấpLấy mẫu sản phẩm tranh chấp phải phù hợp và chính xác trong kinh doanh, thương mại hàng hóa. Trong nhiều trường hợp, mẫu được đưa đến phòng thí nghiệm để phân tích và những kết quả này được xem là cơ sở cho việc đánh giá cuối cùng. Trong trường hợp tranh chấp, việc bồi thường cho sự sai biệt của chất lượng hay điều​ kiện hàng hóa ...

 
Giám định An toàn nông sản thực phẩm

Giám định An toàn nông sản thực phẩm

Giám định An toàn nông sản thực phẩmAIM Control cung cấp giám định an toàn nông sản thực phẩm nhằm chứng nhận cho hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất nhập khẩu và đáp ứng tiêu dùng an toàn.  Ngày nay, chất lượng và an toàn thực phẩm là mục tiêu liên quan đến người tiêu dùng và xã hội. Mục tiêu chính là gia tăng lòng tin về những vần đề liên quan đến sức khoẻ. Hệ thống cung ứng, ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Field