Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định hàng hóa vận bằng container

Giám định hàng hóa vận chuyển bằng container

Giám định hàng hóa vận chuyển bằng container

Giám định hàng hóa vận chuyển bằng containerAIM Control là đơn vị kiểm định và giám định hàng hóa vận chuyển bằng container và cấp chứng nhận về bảo đảm chất lượng, số lượng cũng như an toàn chất xếp, chèn buộc từ cảng xuất hàng đến cảng nhập hàng.Các loại dịch vụ giám định hàng hóa vận tải bằng container và container chúng tôi cung cấp gồm Giám định hàng hóa trước khi ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field