Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định hàng siêu trường, siêu trọng

Giám định xếp / dỡ hàng siêu trường, siêu trọng

Giám định xếp / dỡ hàng siêu trường, siêu trọng

Giám định xếp / dỡ hàng siêu trường, siêu trọng và phê quyệtĐể đảm bảo an toàn cho lô hàng dự án của bạn trong việc nâng và vận chuyển từ sản xuất đến cảng bốc xếp hàng, đến cảng dỡ hàng và đến địa điểm xây dựng, bạn cần gì?Kinh doanh cốt lõi cho AIM Control là GIÁM ĐỊNH AN TOÀN DỰ ÁN TRONG VẬN TẢI.Cung cấp dịch vụ giám định xếp / dỡ hàng siêu trường, siêu trọng, ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field