Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định kiểm tra cẩu, thiết bị nâng

Giám định kiểm tra cẩu, thiết bị nâng, cấp chứng nhận

Giám định kiểm tra cẩu, thiết bị nâng, cấp chứng nhận

Giám định kiểm tra cẩu, thiết bị nâng, cấp chứng nhậnGiám định kiểm tra cẩu, thiết bị nâng, cấp chứng nhận, kiểm định các thiết bị nâng và tời kéo ở nhiều nước phải tuân theo các quy định bắt buộc của vùng lãnh thổ. Thiết bị mới phải được đánh giá và phê chuẩn bởi một tổ chức được công nhận; việc giám định khi vận hành thường được tiến hành để bảo đảm ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field