Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Giám định kín nước hầm hàng tàu biển
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định kín nước hầm hàng tàu biển

Giám định kín nước hầm hàng tàu biển, phương tiện vận tải

Giám định kín nước hầm hàng tàu biển, phương tiện vận tải

Giám định kín nước hầm hàng tàu biển, phương tiện vận tảiTrước thời điểm bốc/xếp hàng, giám định kín nước hầm hàng tàu biển, phương tiện vận tải của Công ty Giám định AIM Control là để chứng minh Tình trạng và Điều kiện an toàn, phù hợp của tàu biển, container hoặc ghe thuyền được phép xếp hàng và vận tải nhằm phòng tránh tổn thất và hư hỏng hàng hóa trong ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field