Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định nhà máy sản xuất

Giám định và đánh giá chất lượng nhà máy sản xuất

Giám định và đánh giá chất lượng nhà máy sản xuất

Giám định và đánh giá chất lượng nhà máy sản xuấtAIM thực hiện giám định và đánh giá chất lượng nhà máy sản xuất là kiểm tra khả năng nhà máy đó phải đáp ứng những gì họ đã tuyên bố với người mua và yêu cầu chung của cộng đồng cũng dùng để cải thiện chất lượng sản phẩm và môi trường làm việc.Hoạt động như Quyền đại diện cho người mua trên toàn thế giới, AIM cung ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field