Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định ống dẫn dầu/ giám định tình trạng thiết bị dầu và thết bị khí gas

Giám định ống dẫn dầu, giám định tình trạng thiết bị dầu và thiết bị khí gas

Giám định ống dẫn dầu, giám định tình trạng thiết bị dầu và thiết bị khí gas

Giám định ống dẫn dầu, giám định tình trạng thiết bị dầu và thiết bị khí gas Giám định ống dẫn dầu, giám định tình trạng thiết bị dầu và thiết bị khí gas là giám định các hoạt động của phòng giám định đường ống cho thiết bị dầu và khí gas được định hướng về việc giám định và kiểm tra các thiết bị cho ngành công nghiệp dầu khí, đường ống có đường kính nhỏ ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field