Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định quá trình sản xuất Ngành thực phẩm

Giám định đánh giá quá trình Ngành thực phẩm

Giám định đánh giá quá trình Ngành thực phẩm

Giám định đánh giá quá trình Ngành thực phẩm Các dịch vụ về thực phẩm của AIM Control bắt đầu từ các trang trại đến bàn ăn được đặt trên đĩa chủ yếu dựa vào hệ thống HACCP và nó được cung cấp một cách độc lập hoặc kết hợp với các chứng nhận liên quan. Chúng bao gốm tất cả các khía cạnh nhắm đảm bảo sự an toàn, chất lượng và sự phù hợp của các sản phẩm thực phẩm ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field