Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định Quản lý dự án

Giám định Quản lý dự án

Giám định Quản lý dự án

Giám định Quản lý dự ánAIM Control ở một vị trí riêng biệt để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ giám định quản lý dự án. dịch vụ giám định hàng công nghiệp, quản lý dự án của AIM Control có thể cung cấp hàng loạt các dịch vụ tại mỗi giai đoạn của dự án, từ khâu thiết kế, xây dựng, mua sắm, thi công đến khi vận hành.Giám định và Quản lý dự án giúp đỡ, hỗ trợ ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field