Banner top 1

Giám định sản phẩm

Giám định sản phẩm

Giám định sản phẩm

Giám định sản phẩm, Cấp chứng nhận

Dịch vụ giám định sản phẩm và cấp chứng nhận hợp qui của AIM Control diễn ra trên toàn bộ hệ thống dây chuyền cung ứng sản phẩm và liên quan đến việc đánh giá trực quan các mẫu được lựa chọn theo xác suất vầ số lượng, chất lượng và các chức năng hoạt động liện quan tại hiện trường và tại phòng Lab.

Giam-dịnh-san-pham_AIM_Control

 

Giám định sản phẩm tại nhà máy

Giám định sản phẩm của AIM Control diễn ra trên toàn bộ hệ thống dây chuyền cung ứng sản phẩm và liên quan đến việc đánh giá trực quan trên các mẫu được lựa chọn theo xác suất về số lượng, chất lượng và các chức năng liên quan tại hiện trường và trong phòng Lab.

Kiểm tra giám định sản phẩm trước khi sản xuất nhằm giảm thiểu rủi ro do việc sản xuất từ các nguyên vất liệu và chi tiết sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Nhận diện giám định sản phẩm tại giai đoạn sản xuất đầu tiên tạo điểu kiện cho nhà sản xuất chỉnh sửa kịp thời các lỗi được phát hiện ra trong giai đọan sản xuất đầu tiên này.

Giám sát giám định sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất để đánh giá chất lượng bình quân của sản phẩm trong quá trình sản xuất

Giám định sản phẩm ngẫu nhiên trước khi xuất hàng bao gồm bề ngoài sản phẩm, chất lượng sản phẩm, thông số kỹ thuật, phân loại theo chức năng, các phụ kiện, nhãn mác và đóng gói. Chúng tôi thực hiện việc giám định theo tiêu chuẩn ANSI/ASQC/Z1.4 (ISO2859-1) và cấp báo cáo giám định chi tiết theo mức AQL đã được xác định. Chứng thư giám định được cấp theo yêu cầu của tín dụng thư.

Giam-dịnh-san-pham - tai nha may_cong-ty-co-phan-giam-dinh-viet-nhan


 

Giám định sản phẩm tại địa điểm xếp hàng

Giám định sản phẩm đóng gói và xếp hàng giám định xếp hàng nhằm kiểm soát hàng xuất xếp vào container, phương tiện vận tải đúng số lượng, chủng loại, chằn buộc an toàn và được niêm chì an toàn tránh mất cắp đáp ứng yêu cầu của người mua.

Giam-dịnh-san-pham - tai diem diem xep hang _ VietNhan Control


Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Field