Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan

Công ty CP Giám Định Việt Nhân (AIM Control) chuyên cung cấp dịch vụ Giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng nhận

Show
Filter by
Enter keyword

Giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng nhận

Giám định số lượng / giám định chất lượng

Giám định số lượng / giám định chất lượng

Giám định số lượng / giám định chất lượngGiám định số lượng / giám định chất lượng xuất khẩu / nhập khẩu của công ty giám định AIM Control đối với hàng hóa, sản phẩm, dự án, thiết bị . . .cũng như thực phẩm là một phần quan trọng trong dịch vụ giám định và cấp giấy chứng nhận. Tất cả các hạng mục giám định  tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia:  API, ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field