Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định, thẩm định thiết kế các công trình

Giám định, thẩm định thiết kế công trình

Giám định, thẩm định thiết kế công trình

Giám định, thẩm định thiết kế công trìnhAIM Control cấp dịch vụ Giám định, thẩm định thiết kế công trình và cơ sở hạ tầng theo các bộ tiêu chuẩn về thiết kế và quy định của địa phương. Chúng tôi giám sát các công việc thi công tại công trường, trong mỗi công đoạn. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các cơ quan hành chính sự nghiệp, các nhà đầu tư dự án, chủ sở hữu các bất ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Field