Banner top 1
Tổng quan

Giám định Thông quan hàng hoá nhập khẩu

Dịch vụ Giám định Thông quan hàng hoá nhập khẩu là giám định thương mại Chính phủ và giám định Thương mại quốc tế của công ty giám định AIM Control nhằm kiểm soát hàng hóa về số lượng, chất lượng và nghĩa vụ thuế tại thời điểm nhập khẩu và xuất khẩu gồm giám định tình trạng và điều kiện hàng hóa nhập khẩu cần thông quan, giám định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, giám định chất lượng hàng hóa nhập khẩu, giám định số lượng, khối lượng hàng hóa nhập khẩu so với lược khai hàng hóa, vận đơn, hợp đồng mua bán, tờ khai hải quan, giám định đồng bộ dây chuyền, thiết bị, nhà máy, giám định và chứng nhận hàng hóa mới 100%, phân loại thuế quan.

Địa điểm Giám định Thông quan hàng hoá nhập khẩu, kiểm tra: tại cảng nhập khẩu, xuất khẩu, tại cơ sở của người mua, người nhận hàng, tại nhà máy các chủ hàng hóa, thiết bị ở nước nhập khẩu và nước xuất khẩu.

Thời điểm giám định, kiểm tra: tại thời điểm xếp dỡ hàng hóa, thời điểm thông quan nhập khẩu / xuất khẩu / vận chuyển, tại thời điểm lắp ráp.

Chúng tôi làm điều đó như thế nào: công ty giám định AIM Control hỗ trợ Người mua, Chủ hàng, Công ty nhập khẩu, Chính phủ, Cơ quan Hải quan, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc gia giám định, chứng nhận và cải thiện sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu với các tiêu chuẩn an toàn bảo vệ quyền lời, nhiệm vụ của nhà nhập khẩu với Chính phủ.

Kết quả Giám định Thông quan hàng hoá nhập khẩu, kiểm tra: Báo cáo và chứng nhận giám định hàng hóa nhập khẩu thương mại Chính phủ và giám định Thông quan hàng hóa sẽ được phát hành trong ngày (hoặc ngày hôm sau).

EMAIL US

Gọi Khẩn: 0903615612 (Anh Nhân)

 

 

Show
Filter by
Enter keyword

Giám định Thông quan

Giám định và Chứng nhận Thông quan

Giám định và Chứng nhận Thông quan

Giám định và Chứng nhận Thông quan hàng hóa XNKDịch vụ giám định và chứng nhận Thông quan hàng hóa XNK của công ty giám định VIệt Nhân nhằm kiểm soát hàng hóa và nghĩa vụ của Thương nhân tại thời điểm xuất và nhập khẩuChính phủ các nước đã cam kết bảo vệ nguồn thu Hải quan trong khi củng cố sự tuân thủ Hiệp Định Chung Về Thuế Quan (HĐTQ) của Tổ chức thương mại thế ...Hoạt động
Field