Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định tình trạng điều kiện tàu biển gia nhập vào hiệp hội P&I

Giám định tình trạng điều kiện tàu biển, hiệp hội PNI

Giám định tình trạng điều kiện tàu biển, hiệp hội PNI

Giám định tình trạng điều kiện tàu biển, hiệp hội PNI, Bảo hiểmThay mặt của hiệp hội P & I, giám định viên của AIM Control thực hiện dịch vụ Giám định tình trạng điều kiện tàu biển, hiệp hội PNI, Bảo hiểm.  Vụ giám định điều kiện tàu biển trước khi gia nhập hiệp hội bảo hiểm phải được đội giám định viên của AIM Control đã từng là Thuyền trưởng và máy trưởng ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field