Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định tình trạng phương tiện vận tải

Giám định tình trạng phương tiện chứa hàng hoá trước vận tải

Giám định tình trạng phương tiện chứa hàng hoá trước vận tải

  Giám định tình trạng phương tiện chứa hàng hoá trước vận tải:Giám định trình trạng và điều kiện hầm hàng tàu biển, xà lan, ghe thuyền dùng chuyên chở hàng hóa, container dùng chứa hàng hóa vận tải nhằm phòng tránh tổn thất và hư hỏng hàng hóa trong thời gian vận chuyển từ  địa điểm giao hàng hóa/ xuất khẩu đến địa điểm nhận hàng hóa/ nhập khẩu.Tại sao phài giám ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field