Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định trên chuyền sản xuất và giám định ngẫu nhiên trước khi xuất hàng

Giám định trên chuyền sản xuất và giám định ngẫu nhiên trước khi xuất hàng

Giám định trên chuyền sản xuất và giám định ngẫu nhiên trước khi xuất hàng

Dịch vụ giám định sản phẩm của AIM Control diễn ra trên toàn bộ dây chuyền cung ứng sản phẩm và liên quan đến việc đánh giá trực quan các mẫu được lựa chọn theo xác suất. Giám định ngẫu nhiên trước khi xuất hàng bao gồm bề ngoài sản phẩm, chất lượng sản phẩm, thông số kỹ thuật, phân loại theo chức năng, các phụ kiện, nhãn mác và đóng gói. Chúng tôi thực hiện việc giám định ...Hoạt động
Field