Banner top 1

Giám định Xăng dầu, Gas, Hóa chất lỏng

Giám định Xăng dầu, Gas, Hóa chất lỏng

Giám định Xăng dầu, Gas, Hóa chất lỏng

Dịch vụ giám định Xăng dầu, Gas, Hóa chất lỏng

AIM Control là chuyên gia cung cấp dịch vụ kiểm tra và giám định giám định Xăng dầu, Gas, Hóa chất lỏng và sản phẩm dầu thô Crude oil / petroleum trong thương mại và vận tải.

AIM Control cung cấp cho thị trường với phạm vi rộng lớn những dịch vụ giám định, kiểm soát hàng hóa và những dịch vụ đặc biệt khác nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng những dịch vụ mang tính sáng tạo sẵn có.

Cong-Ty-VietNhan-giam-dinh-xang-dau-gas-hoa-chat-long

Mỗi khi các hàng hóa được mua bán hay phân phối, phòng OGC & Marine sẽ đứng ra bảo vệ lợi ích cho các bên liên quan. Các kỹ thuật đo lường và giám định của AIM Control được thiết kế nhằm giảm thiểu thất thoát và tránh ô nhiễm môi trường. Chúng tôi luôn cung cấp những giải pháp nhanh và giá thành hiệu quả nhất nhằm đáp ứng yêu cầu cao và đa dạng của khách hàng trong nước và toàn cầu.

Bên cạnh những dịch vụ mang tính thương mại, chúng tôi còn cung cấp những dịch vụ với phạm vi rộng lớn về thăm dò, khai thác và sản xuất bao gồm những dịch vụ như pha trộn sản phẩm, pha chế phụ gia, quản lý mẫu, đo lường tĩnh và động, dịch vụ đáp ứng khẩn cấp, dịch vụ cho thuê và ký kết hợp đồng với phòng thí nghiệm nhằm mục đích giúp khách hàng đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong công việc kinh doanh.

The Client's fate is our fate!

Chứng nhận và giám định giám định Xăng dầu, Gas, Hóa chất lỏng và sản phẩm dầu thô Crude oil / petroleum

Dịch vụ cung cấp

 • Giám sát việc bơm xếp / dỡ hàng hóa lỏng

 • Đo lường và tính toán số lượng xăng dầu, gas, hóa chất lỏng chứa trên tàu biển

 • Đo lường và tính toán số lượng xăng dầu, gas, hóa chất lỏng chứa trong bồn bờ

 • Giám định hầm hàng tàu chuyên chở hàng chất lỏng chứa trên tàu biển

 • Kiểm tra giám an toàn giao nhận hàng xăng dầu, gas, hóa chất lỏng

 • Khảo sát chứng nhận tàu chuyên chở hàng chất lỏng

 • Lấy mẫu hàng hóa xăng dầu, gas, hóa chất

 • Phân tích và thử nghiệm xăng dầu, gas, hóa chất lỏng

 • Khảo sát tổn thất, thiệt hại và ô nhiễm do hàng hóa là xăng dầu, gas, hóa chất lỏng

 • Cấp Chứng nhận và dịch vụ khác (Chứng nhận thông quan, Chứng nhận chất lượng, Chứng nhận số lượng hàng hóa là xăng dầu, gas, hóa chất lỏng)

Cong-Ty-AIM-giam-dinh-xang-dau-gas-hoa-chat-long

Sản phẩm xăng dầu, gas, hóa chất lỏng được AIM Control giám định & cấp chứng nhận

 • Crude oil, gasoline, air plane fuel

 • Diesel oil, fuel oil, liquefied petroleum gas, raw gas, asphalt

 • Liquid cargo, chemicals

 • Tất cả hàng lỏng khác


Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Field