Banner top 1

Giám định xếp hàng

Giám định xếp dỡ hàng hóa

Giám định xếp dỡ hàng hóa

Giám định xếp dỡ hàng hóa và cấp chứng nhận phù hợpGiám định xếp dỡ hàng hóa và cấp chứng nhận là xác minh chất lượng và số lượng lô hàng phù hợp với hợp đồng thương mại và mua bán, đáp ứng an toàn vận chuyển.AIM Control cung cấp dịch vụ giám định xếp dỡ hàng hóa không những nhằm xác định chất lượng và đặc điểm của lô hàng mà còn kiểm tra qui cách đóng gói các ...

 

Các tin khác :


    Show
    Filter by
    Enter keyword
    Hoạt động
    Field