Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định/ kiểm định hàng dệt may

Giám định chất lượng vải và sản phẩm vải

Giám định chất lượng vải và sản phẩm vải

Dịch vụ giám định chất lượng vải và sản phẩm vảiDịch vụ giám định chất lượng vải và sản phẩm vải do AIM cung cấp với mục đích để đáp ứng thị hiếu và phong cách sống của người tiêu dùng. Dịch vụ cũng dùng trong thương mại mua bán xuất nhập khẩu và khiếu nại tổn thất hư hỏng.Lối sống và tiêu dùng của một Gia đình là sự phản ánh và thể hiện tính cách và sở thích ...Hoạt động
Field