Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định/ Kiểm tra kho hàng bán lẻ Ngành thực phẩm

Giám định, Kiểm tra kho hàng bán lẻ Ngành thực phẩm

Giám định, Kiểm tra kho hàng bán lẻ Ngành thực phẩm

Giám định, Kiểm tra kho hàng bán lẻ Ngành thực phẩmCác dịch vụ giám định kiểm tra kho hàng bán lẻ của chúng tôi bao gồm việc thu thập các điều kiện bán lẻ của Nhãn hiệu hoặc các sản phẩm mang Nhãn hiệu riêng theo yêu cầu đặc thù của mỗi khách hàng. Điều này cho phép thẩm định độc lập các điều kiện trưng bày, thời hạn bày bán, giá cả của các sản phẩm cụ thể và có thể liên ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field