Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám sát và giám định xếp/ dỡ hàng hóa

Giám sát và giám định xếp dỡ hàng hóa

Giám sát và giám định xếp dỡ hàng hóa

Giám sát và giám định xếp dỡ hàng hóaCông ty CP Giám Định Việt Nhân chuyên cung cấp dịch vụ giám sát và giám định xếp dỡ hàng hóa lên tàu biển chuyên chở, vào container, tại kho ngoại quan. . .tùy theo yêu cầu giám sát và giám định xếp dỡ hàng hóa khách hàng là thương nhân hay bên thứ ba.  Dịch vụ Giám sát và giám định xếp dỡ hàng hóa đòi hỏi Kiểm soát toàn ...



Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field