Banner top 1

Hỗ trợ nhãn hiệu riêng Ngành thực phẩm

Dịch vụ trọn gói về hỗ trợ nhãn hiệu riêng được thiết kế đặc biệt cho các nhà bán lẻ khi họ tung ra thị trường dãy sản phẩm riêng của họ

 

Hỗ trợ nhãn hiệu riêng Ngành thực phẩm

Dịch vụ trọn gói về hỗ trợ nhãn hiệu riêng được thiết kế đặc biệt cho các nhà bán lẻ khi họ tung ra thị trường dãy sản phẩm riêng của họ. Dịch vụ này là sự kết hợp của một số dịch vụ được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

AIM Control cũng có thể thẩm tra một cách độc lập các tiêu chuẩn về tính năng, mức độ xác thực của quảng cáo đối với các sản phẩm do công ty bạn quảng bá, hoặc so sánh một nhãn hiệu với các nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh

Hoặc xem nội dung lĩnh vực kinh doanh, giám định chi tiết từng loại dịch vụ giám định của công ty giám định AIM Control

Lĩnh vực kinh doanh của công ty giám định AIM Control

ü Giám định Nông sản thực phẩm

ü Giám định Hàng Công Nghiệp

ü Giám định Hàng Hải - Dịch vụ Dầu Khí

ü Giám định Hàng tiêu dùng

ü Giám định Xăng dầu, Gas và Hóa chất

ü Giám định Khoáng sản

ü Giám định cho Chính phủ và các tổ chức khác

ü Thẩm định giá

ü Chứng nhận

Dịch vụ giám định cụ thể của công ty giám định AIM Control

Giám định?

Các loại hình giám định

ü Giám định chất lượng hàng hóa, giám định số lượng hàng hóa

ü Giám định hàng hải

ü Giám định cơ khí, chế tạo máy - giám định tại xưởng- NDT

Yêu cầu giám định

 


Dịch vụ trọn gói về hỗ trợ nhãn hiệu riêng được thiết kế đặc biệt cho các nhà bán lẻ khi họ tung ra thị trường dãy sản phẩm riêng của họ
Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Field