Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Lặn

Lặn

Lặn

Lặn xa bờ / lặn thực hiên công tác ngầm dưới nướcDịch vụ Lặn xa bờ / lặn thực hiên công tác ngầm dưới nước, thợ lặn của công ty giám định AIM Control cung cấp cho khách hàng nhằm giám định, kiểm tra, quay camera, truyền hình trực tiếp dữ liệu video lên bờ cho khách hàng quan sát, xem xét Đối tượng dưới nước: chân vịt tàu, thân tàu chìm dưới nước, cấu trúc xây dựng dưới nước ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field