Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
+848 38327204

Email:
 
Skype:
My status 
 
Chatting online:
  Welcome to AIM Control
 
Trang chủ » Giám định » Dịch vụ Giám định tổn thất hàng hóa
Dịch vụ Giám định tổn thất hàng hóa
Dịch vụ giám định tổn thất hàng hóa:

Khi hàng hoá bị hư hỏng hoặc thiếu hụt, dịch vụ giám định tổn thất hàng hóa cần thiết phải thực hiện và cung cấp từ giám định viên độc lập của AIM Control nhằm ước tính mức độ thiệt hại, thiếu hụt và điều tra nguyên nhân gây ra tổn thất, thiếu hụt hàng hóa giúp các bên liên quan có bằng chứng và điều đình bồi thường. Trong kinh doanh thương mại quốc tế và vận chuyển hàng hóa, vào thời điểm hàng hóa bị thiệt hại hoặc thiếu hụt xảy ra thì phát sinh trách nhiệm về thiệt hại này. Kết quả giám định tổn thất hàng hóa và báo cáo giám định tổn thất hàng hóa gồm:

·          Giám định nguyên nhân gây ra tổn thất, thiếu hụt cho hàng hóa.

·          Ước tính giá trị tổng số lượng hàng bị tổn thất, thiếu hụt

·          Biên bản giám định đề cập kết quả giám định tình trạng hàng hóa thực tế tại hiện trường, hình ảnh hiện trường.

·          Kết quả phân tích mẫu (nếu có yêu cầu của khách hàng) và báo có giám định tổn thất.

Sau đấy là các chi tiết về kết quả một vụ giám định tổn thất hàng hóa của chúng tôi cung cấp:

·          Các bên liên quan tham gia giám định

·          Số lượng hàng hóa thực tế được giám định tại hiện trường

·          Các yêu tố liên quan đến lô hàng (người bán, người mau, phương tiện vận tải, cảng, kho hàng, . . .)

·          Chí tiết về lô hàng được giám định

·          Diễn tả chi tiết hàng hóa bị tổn thất và lấy mẫu

·          Bản chất của hàng hóa bị tổn thất

·          Mức độ tổn thất sơ bộ ban đầu (chưa có phân tích mẫu)

·          Nguyên nhân tổn thất

·          Chứng từ lô hàng, và ảnh thực tế tại hiện trường

Để nhận được báo giá phí cung cấp dịch vụ giám định tổn thất hàng hóa, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một số thông tin ban đầu như sau:

-       Nơi giám định

-       Loại hàng hóa

-       Số lượng hàng hóa theo B/L, Hàng rời hay hàng đóng bao, kiện?

-       Hàng xếp trục tiếp trong hầm chứa tàu biển hay trong container (số lượng container)

-       Khiếu nại ban đầu và nguyên nhân sơ bộ ban đầu được cho là hàng hóa bị tổn thất.

-       Chứng từ lô hàng The document of shipment (PACKING LIST, B/L)

-       Tên người mua, chủ hàng, thuyền trưởng hoặc người khiếu nại.

Vui lòng “nhấp chuột” vào đây để gửi yêu cầu giám định của bạn đến chúng tôi.


Investor Relations
0
Weblink
Yêu cầu giám định
Visitor Statistics
Visitors:
  12437015
Customer Online:
  504
International Standards
Trang chủ | Giám định/ kiểm định | Giám định | Giám định thương mại | Dịch vụ Giám định | Giới thiệu Công ty Giám Định | Liên hệ | Khách hàng | Liên kết |