Banner top 1

Phòng ngừa tổn thất

Giám định phòng ngừa tổn thất

Giám định phòng ngừa tổn thất

Giám định phòng ngừa tổn thất:Giám định phòng ngừa tổn thất hàng hóa của các chuyên gia AIM Control dựa vào thông tin, dữ liệu và kinh nghiệm và các khía cạnh pháp lý quan trọng trong vận chuyển đa phương thức và sự đa dạng các loại hàng hoá từ địa điểm người bán đến kho hàng của người nhận (người mua).Các chuyên gia của AIM Control thực hiện và chứng nhận giám định phòng ngừa tổn ...

 

Các tin khác :


    Show
    Filter by
    Enter keyword
    Hoạt động
    Field