Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan

AIM Control is the PNI Correspondent and Surveyors of shipowners at port of locals to services

  • Tallying & supervision for loading

  • Out-turn survey for discharging

  • Damage control and loss prevention

  • Condition surveys

  • Claim investigation

  • Incident and accident consultancy and management

  • Salvage services

  • Arrest of ship and release of vessel

  • LOG / LOA

  • Others

Show
Filter by
Enter keyword

PNI Correspondent and Surveyors of shipowners

Đại diện Chủ Tàu và Bảo Hiểm Chủ Tàu

Đại diện Chủ Tàu và Bảo Hiểm Chủ Tàu

Đại diện Chủ Tàu và Bảo Hiểm Chủ TàuAIM Control là Cơ quan đại diện Chủ tàu và Bảo Hiểm Chủ Tàu hoặc Người Thuê Tàu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn bảo vệ P&I và Chủ tàu (hoặc người thuê tàu) với phương châm chính xác, nhanh chóng, chuyên nghiệp và độc lậpAIM Control được hầu hết Hiệp hội bảo hiểm Chủ Tàu P & I chọn làm đại diện trên cơ sở kiến thức thực tế của chúng ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field