Banner top 1
Tổng quan

Thẩm định giá

Thẩm định giá là xác định giá trị tài sản, đất đai, doanh nghiệp tại một thị trường và một thời điểm nhất định cho ngân hàng, vay vốn, cho bộ tài chính và khách hàng có nhu cầu:

Dịch vụ thẩm định giá

Thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá tài sản

Thẩm định giá đất đai

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá động sản

Thẩm định giá phương tiện vận tải, thiết bị, nhà xưỡng

Thẩm định giá theo yêu cầu của khách hàng

Show
Filter by
Enter keyword

Thẩm định giá

Thẩm định giá Máy móc Thiết bị Nhà xưởng Dự án

Thẩm định giá Máy móc Thiết bị Nhà xưởng Dự án

Thẩm định giá Máy móc Thiết bị Nhà xưởng Dự ánThẩm định giá Máy móc Thiết bị Nhà xưởng Dự án là giám định chất lượng và số lượng để tính toán giá trị của đối tượng bằng tiền tệ cho một mục đích yêu cầu thẩm định của khách hàng.Mục đích Thẩm định giá Máy móc Thiết bị Nhà xưởng Dự án Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn ngân hàng Bảo hiểm và bội ...

 
Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sảnThẩm định giá bất động sản là việc giám định và tính toán giá trị quyền sở hữu một bất động sản qui đổi ra giá trị tiền tệ cho một mục đích yêu cầu thẩm định của khách hàng.Giá trị bất động sản gồm giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà và công trình vật kiến trúc gắn liền trên đất.Nếu là thẩm định viên chuyên ...

 
Thẩm định giá trị

Thẩm định giá trị

Thẩm định giá trị là gì?“Thẩm định giá trị là việc đánh giá, định giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ Quốc tế”.(theo khoản 2 điều 4 Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH 10). Liên hệ yêu cầu thẩm định giá: 0903615612.Về mặt ngữ nghĩa, “thẩm định giá” bao gồm hai ...

 
Thẩm định giá xác định giá trị Doanh nghiệp

Thẩm định giá xác định giá trị Doanh nghiệp

Thẩm định giá xác định giá trị Doanh nghiệpKết quả Thẩm định gía trị doanh nghiệp chính là Thẩm định giá xác định giá trị Doanh nghiệp dùng cho nhiều mục đích khác nhau, tùy theo yêu cầu thẩm định của khách hàng và loại hình doanh nghiệp của họ.Chứng thư thẩm định định giá trị doanh nghiệp do chúng tôi cung cấp cho khách hàng theo Tiêu chuẩn thẩm định giá và qui định hiện hành ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field