Banner top 1

Các dịch vụ giám định, kiểm định và thẩm định được AIM Control cung cấp

Giám định, kiểm định và thẩm định được AIM Control cung cấp

Giám định, kiểm định và thẩm định được AIM Control cung cấp

Giám định, kiểm định và thẩm định được AIM Control cung cấpCông ty Cổ Phần Giám định Nông Sản - Công Nghiệp - Hàng Hải (AIM Control)  là một trong những công ty cung cấp dịch vụ giám định, thẩm định và cấp giấy chứng nhận độc lập hoạt động tại 100 quốc gia.Trình độ, kiến thức và kinh nghiệm của giám định viên chúng tôi có hơn 50 năm nhưng không ngừng được nâng cao để ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field