Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Chuyên gia giám định và giải quyết tại nạn hàng hải

Chuyên gia giám định, giải quyết tai nạn hàng hải

Chuyên gia giám định, giải quyết tai nạn hàng hải

Chuyên gia giám định, giải quyết tai nạn hàng hải / sự cố vận tảiChuyên gia giám định, giải quyết tai nạn hàng hải, sự cố trong vận tải của công ty giám định AIM Control trong tranh chấp hàng hải và các trường hợp máy móc, thiết bị dự án có sự cố trong sản xuất, lắp đặt công nghiệp. Ví dụ công ty giám định AIM Control, có thể thiết lập những điểm mạnh, điểm yếu của một ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field