Banner top 1
Tổng quan

There are typically claim inspection services; one of it is claim inspection used to pre-shipment at exporting local and another is claim investigation for loss/damage of cargo at destination of importing.

Show
Filter by
Enter keyword

Claim inspection services

Giám định khiếu nại tổn thất

Giám định khiếu nại tổn thất

Giám định khiếu nại tổn thất về hàng hóa / sản phẩm / máy móc thiết bịTheo yêu cầu giám định khiếu nại tổn thất của khách hàng được phân 02 loại, Một là kiểm tra hàng hóa để xuất xưởng và xuất khẩu và Hai là điều tra tổn thất và thiệt hại tại điểm đến nhận hàng hóa, sản phẩm và máy móc thiết bị.Kiểm định viên của AIM Control là người xử lý vụ việc khiếu nại ...Hoạt động
Field