Banner top 1

Dịch vụ giám định hàng hóa thương mại

Dịch vụ Giám định hàng hóa

Dịch vụ Giám định hàng hóa

Dịch vụ giám định hàng hóa:Dịch vụ giám định hàng hóa có 02 loại chính đó là dịch vụ giám định chất lượng hàng hóa và dịch vụ giám định số lượng hàng hóa. Ngay sau khi giám định hàng hóa, AIM Control sẽ cấp Chứng nhận giám định chất lượng và Chứng nhận giám số lượng, trọng lượng.Chúng tôi là công ty giám định AIM Control chuyên cung cấp ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field