Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Dịch vụ hàng hải

Dịch Vụ Hàng Hải Vận Tải Biển

Dịch Vụ Hàng Hải Vận Tải Biển

Dịch vụ hàng hảiAIM cung cấp dịch vụ hàng hải vận tải biển cho chủ tàu, người thuê tàu, cảng biển, người gửi hàng, công ty bảo hiểm, logistics và forwarding, đại lý tàu biển . . . Môi giới vận tải biển Đại lý tàu biển Môi giới cung cấp dầu (bunkering) Môi giới sửa chữa tàu biển Môi giới đóng mới tàu biển Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa Giám sát xếp hàng / dỡ hàng ...

 
Dịch vụ hàng hải, Tư vấn hàng hải

Dịch vụ hàng hải, Tư vấn hàng hải

Dịch vụ hàng hải, Tư vấn hàng hảiDịch vụ hàng hải, Tư vấn hàng hải của chúng tôi là hoàn toàn linh hoạt và, tất nhiên, một khách hàng có thể chọn để sử dụng tất cả hoặc chỉ một phần của các dịch vụ hàng hải này. Nhóm chuyên viên hàng hải có thể bao gồm Thạc sĩ, Kỹ sư hàng hải, Thuyền trưởng, Máy trưởng, Port Captain, giám định viên hàng ...



Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field