Banner top 1

Dịch vụ phân tích và giám định khoáng sản

Thẩm định phân tích và giám định quặng khoáng sản

Thẩm định phân tích và giám định quặng khoáng sản

Thẩm định phân tích và giám định quặng khoáng sảnKhoáng sản là khoáng vật được tạo thành từ nguyên tố kim loại hoặc phi kim loại thường được gọi là Quặng, mỏ. Trạng thái tự nhiên của khoáng sản dưới các dạng thể rắn, thể lỏng, thể khí Vị trí tồn tại của khoáng sản là trong lòng đất, trên mặt đất. Thăm dò và khai thác khoáng sản luôn cần dịch vụ thử nghiệm, thẩm ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field