Banner top 1

Giám định cần cẩu, giám định Các thiết bị nâng, tời kéo

Giám định cần cẩu, giám định Các thiết bị nâng, tời kéo

Giám định cần cẩu, giám định Các thiết bị nâng, tời kéo

Giám định cần cẩu, giám định Các thiết bị nâng, tời kéo ở nhiều nước phải tuân theo các quy định bắt buộc của vùng lãnh thổ. Thiết bị mới phải được đánh giá và phê chuẩn bởi một tổ chức như AIM chứng nhận;

Việc giám định khi vận hành thường được tiến hành để bảo đảm tính toàn vẹn của những thiết bị có nhiều khả năng nguy hiểm này.

Dịch vụ giám định cần cẩu, giám định Các thiết bị nâng, tời kéo và chứng nhận của AIM Control được công nhận ở nhiều quốc gia để đánh giá sự phù hợp cũng như giám định theo quy định hay tự nguyện của khách hàng. Chúng là các thiết bị nâng và tời kéo cần các tổ chức được chỉ định phê duyệt theo chỉ thị này. Các nhà xây dựng, nhà nhập khẩu và những người sử dụng các thiết bị nâng và tời kéo sẽ gặp thuận lợi vì AIM Control có kinh nghiệm lâu năm, thiết bị hiện đại và chuyên môn sâu.

giam-dinh-can-cau-giam-dinh-cac-thiet-bi-nang-toi-keo

Dịch vụ Công nghiệp giám định theo luật định các thiết bị nâng và tời kéo như là một phần trong chương trình đánh giá rủi ro của khách hàng và để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp cho việc giám định theo định kỳ. Mục tiêu của dịch vụ này là đảm bảo môt cách độc lập năng lực và điều kiện làm việc an toàn và thích hợp của cần cẩu, các thiết bị nâng và tời kéo khác bằng cách giám định thiết bị dựa theo các luật lệ hiện hành, các tiêu chuẩn và thực hành kỹ thuật tốt. Khi một chiếc cần cầu có kết quả giám định là tình trạng làm việc an toàn và thích hợp thì các hồ sơ chứng nhận sẽ được phát hành dựa theo luật địa phương hoặc luật lệ của nước nhập khẩu.

Ở một số nơi, AIM Control có thể sử dụng việc có được nhiều sự công nhận để thực hiện các dịch vụ giám định kết hợp theo luật định, qua đó có thể phê duyệt phù hợp với tiêu chuẩn của nhiều quốc gia thông qua chỉ một cuộc giám định.

Việc giám định theo luật định thiết bị nâng và tời kéo áp dụng sau khi hoàn tất hoặc gần hoàn tất việc lắp đặt thiết bị và tại các khoảng thời gian dừng máy thông thường sau đó.

Lĩnh vực áp dụng giám định cần cẩu, giám định Các thiết bị nâng, tời kéo gồm

 • Các thiết bị vận chuyển vật liệu (cần cẩu, cần trục, xe nâng, móc nối, móc,…)
 • Các thiết bị vận chuyển người (thang máy, thang cuốn, ván nâng, xe cáp treo, sàn nâng công tác di động,…)
 • Khác

Những vụ giám định điển bao gồm:

 • Giám định toàn bộ các hệ thống cơ học, kết cấu, điện và an toàn cũng như dây cáp và dây xích. Việc giám định bao gồm, nhưng không giới hạn, những yêu cầu của tất cả các cơ quan ban hành các quy định của chính phủ.
 • Thử nghiệm không phá hủy để xác định vết nứt của các móc tải hàng và kiểm tra trực quan để xác định sự biến dạng; giám định tất cả thành phần chịu tải kết cấu, bao gồm ròng rọc. Đối với những cần cẩu ở trên cao, kiểm tra giá đỡ, rãnh trượt, trụ để đảm bảo tính toàn vẹn của kết cấu.
 • Nếu có yêu cầu, chúng tôi cũng kiểm tra tính năng hoạt động bằng cách thử tải tĩnh/động. Khi đang có tải, kiểm tra lại những lỗi tiềm ẩn như biến dạng, nứt, lỏng bù long. Kiểm tra hệ thống phanh (thắng), bộ ly hợp (côn), ròng rọc và việc gắn dây cáp.
 • Sau khi thử tải, thực hiện thử nghiệm vận hành để bảo đảm máy hoạt động tốt.

Kiểm tra lại tất cả thiết bị an toàn.

 • Thếit lập hồ sơ thiết bị đây đủ cho mỗi máy, trong đó có bảng kiểm tra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, và kết quả giám định ban đầu.
 • Giám sát việc sửa chữa
 • Đánh giá thời gian sử dụng còn lại
 • Khảo sát đường mức và nhịp giàn cần cẩu

Khi có yêu cầu, tất cả thiết bị được giám định và chứng nhận đều được gắn lên một nhãn ghi rõ ngày giám định, cơ quan giám định/ chứng nhận và những thông tin khác có liên quan. Sau khi hoàn tất giám định, chúng tôi sẽ chuẩn bị một báo cáo liệt kê các khiếm khuyết cần phải được hiệu chỉnh.


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Field